De examens die leiden tot een BRAVO branchediploma staan onder toezicht van de Stichting Examenkamer.

Nadat u aan alle voorwaarden voor branche-diplomering heeft voldaan ontvangt u via uw exameninstelling het BRAVO branchediploma voor de voetzorg. Op basis van de gegevens die worden aangeleverd door de exameninstelling vindt de registratie in dit register plaats.

Verificatie van de echtheid van het diploma is mogelijk via dit register.

Gegevens van de kandidaat
Invoer van tenminste twee zoekvelden is verplicht

Uw gegevens als gediplomeerde worden voor registratie aangeleverd door onder toezichtstaande exameninstellingen. Mocht ondanks alle in achtgenomen zorgvuldigheid blijken dat uw registratie toch niet geheel correct is, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan in afstemming met de exameninstelling onjuistheden corrigeren.