Welkom bij het BRAVO diplomaregister

Dit register is ingericht op verzoek van en in samenspraak met de Stichting Bravo. Het register is opgezet om alle gediplomeerden met een BRAVO branchediploma te registreren. Daardoor is het ook mogelijk de echtheid van deze diploma's te verifiëren.

In dit Bravo diplomaregister staan alle gediplomeerden die vanaf 1 januari 2018 het branche-examen met goed gevolg hebben afgelegd en op grond daarvan een Bravo branchediploma voor de voetzorg hebben ontvangen.

Verificatie van de echtheid van een diploma is mogelijk. U kunt dat doen door invoer van naam en geboortedatum van de gediplomeerde in het zoekvester dat u vindt op de pagina met het register.

De volgende BRAVO branchediploma's worden geregistreerd:

  • Pedicure
  • Medisch Pedicure

Ook de volgende BRAVO branchecertificaten zijn in het register opgenomen:

  • Medisch Pedicure Sport en Medisch Pedicure Oncologie.

Erkende exameninstellingen

Branche-examens van zowel de Stichting ToetsCentrum Interedcuatief (TCI) als van de exameninstelling Exuive staan in opdracht van de Stichting Bravo onder toezicht van de Stichting Examenkamer.

Vragen

Heeft u vragen ten aanzien van dit register neem dan gerust contact met ons op via de mail: secretariaat@examenkamer.nl of bel ons 055 - 5225 433.